Restlager

Förlaget har restlager av följande titlar med annan utgivare:

Omslag Ortnamn i Åmål  Hugo Karlsson: Ortnamn i Åmål.

(Utgivare Högskolan i Karlstad)

56 sid. 1997. 40 kr.

Ortnamnen berättar åtskilligt om våra förfäders bosättningar, näringsfång, natursyn, trosföreställningar och värderingar – och det under tusentals år. Kunskapen om namnen i landskapet är kunskapen om landskapet självt, så som det formats i samspel med människor. Ortnamnen är ofta att betrakta som språkliga fornminnen och därigenom ett intressant material även för arkeologiskt, kulturgeografiskt och historiskt inriktade samhällsstudier. Fil. dr. Hugo Karlsson, f. d. chef för Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, redogör i denna skrift för ortnamnens funktion i en bygd genom exemplet Åmål. Namnen i Åmåls stad med omgivningar får sin redovisning och förklaring genom studier av såväl språkhistorien som naturförutsättningarna. Författaren ägnar särskilt utrymme åt stadsnamnet Åmål och presenterar en ny teori om dess ursprungliga betydelse.


Omslag Rikedom makt och status i bondesamhället  Peter Olausson: Rikedom, makt och status i bondesamhället.

Social och ekonomisk skiktning i västra Värmland från 1600-talet till 1800-talets mitt. Del 1.

(Utgivare Karlstad University Studies. Licentiatavhandling i historia.)

218 sid. 2004. 100 kr.

Den sociala och ekonomiska skiktningen på den svenska landsbygden har varit en viktig faktor för utvecklingen av ett urbaniserat, industrialiserat och demokratiserat Sverige. Storbönderna, det ekonomiskt mest framgångsrika skiktet inom allmogen, fanns i sinnevärlden redan under 1600-talet (och långt dessförinnan). Från 1700-talets mitt och framförallt under 1800-talet kom de att spela en allt större roll i samhällslivet på såväl lokal och regional som nationell nivå. Det är den gruppen som finns i fokus i föreliggande avhandling. Genom en fallstudie med Gillberga socken i västra Värmland som undersökningsobjekt skildras skiktningsprocessen, dess orsaker och följder, från 1600-talet och fram till 1800-talets mitt. Intresset koncentreras slutligen just på ”vinnarna” i den rurala samhällsomvandlingen – storbönderna.

 

Omslag Gillbergaknaparna  Peter Olausson: Gillbergaknaparna.

En studie i den svenske storbondens habitus ca 1750-1850.

(Utgivare Göteborgs Universitet. Doktorsavhandling i historia.)

372 sid. 2007. 200 kr.

Storbönder har det funnits i varje hörn av Sverige, också i en socken som heter Gillberga och ligger i sydvästra delen av Värmland. Här kallas de för knapar. Avhandlingen undersöker vilka dessa människor var och hur de levde under en dynamisk omvandlingsperiod i svensk historia.

 

Priserna inkluderar moms. Frakt tillkommer.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s